Brand Design – CIS Corporate Identity

Brand Design – CIS Corporate Identity (1)

 

針對不同餐飲品牌的LOGO與CIS品牌識別及延伸物相關設計。

 

Brand LOGO Design 

打印 打印 打印

 

 

 

 

 

CIS品牌識別

01-封面-01 02-LOGO-01 03-LOGO-01 04-LOGO-01  06-LOGO-01 07-LOGO-01  09-LOGO-01 10-LOGO-01 11-LOGO-01 12-LOGO-01

 

 

 

 

 

Brand延伸設計物

上海雅悅軒提袋2 打印 上海日料提袋2 筷套2x25

 

月曆設計-正7月

月曆設計-正8月
月曆設計-正10月

 

 

 

 

此為個人作品展示,並無侵權意圖,作品內涵之商標及使用權屬原公司或個人所有!